Jak zawrzeć kontrakt managerski? Wzór i elementy umowy

W umowach zawieranych z kadrą zarządzającą stosuje się wzór kontraktu managerskiego. Jakie powinien zawierać on elementy? Skąd można go pobrać?

Kiedy zawiera się umowę managerską?

Kontrakt managerski, określany także jako umowa managerska lub umowa o zarządzanie, to rodzaj umowy nienazwanej, która regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Zastosowanie mają wtedy przepisy prawne dotyczące umowy zlecenia.

Umowa managerska jest podpisywana po to, aby powierzyć zarządzanie innej osobie czy firmie, które mają w tej dziedzinie większą wiedzę oraz doświadczenie. Za świadczone usługi otrzymują wynagrodzenie.

Kontrakt managerski – jakie elementy musi zawierać?

Każdy wzór kontraktu managerskiego musi obejmować poniższe elementy:
– Określenie stron umowy – najczęściej to manager oraz zarząd, który powierza mu zarządzanie.
– Prawa i obowiązki stron kontraktu managerskiego – managera i zarządu.
– Wynagrodzenie managera – w umowie można określić też dodatkowe świadczenia.
– Czas i miejsce wykonywania pracy.
– Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Dodatkowo w ramach umowy jak kontrakt managerski wzór może obejmować także inne elementy uzgodnione przez strony.

Przykład umowy: https://porady.prawne.online/opracowania/umowy/kontrakt-managerski/

Wzór kontraktu managerskiego – skąd go pobrać?

Darmowy wzór kontraktu managerskiego można pobrać obecnie z różnych stron w internecie. Ponadto można także zakupić go w kancelariach prawnych online wraz z usługą personalizacji.

 

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*