Zasady bhp

obuwie roboczeKażdy pracownik zatrudniony w firmie czy przedsiębiorstwie powinien znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na czym polegają zasady bhp?
Otóż przez zasady bhp rozumie się „ustalone przez praktykę reguły postępowania, których stosowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, a w sytuacjach nieuregulowanych przepisami w ogóle je zapewnić”.
Pracodawca chroni zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a jednocześnie egzekwowanie przestrzegania tych przepisów i zasad. Jego zadaniem jest również udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp, dotyczących na przykład obsługi maszyn czy urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi, a także udzielania pierwszej pomocy.
Odpowiednie wyposażenie bhp także należy do obowiązków zwierzchnika. Powinien on zadbać o cały potrzebny sprzęt, zaczynając od apteczki, a kończąc na obuwiu ochronnym.
Natomiast pracownik ma obowiązek znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu i oczywiście zdać egzamin. Swoją pracę zobowiązany jest wykonywać w sposób zgodny z przepisami bhp.
Jednak przepisy często się zmieniają, dlatego szkolenia dla pracowników muszą odbywać się co kilka lat.
Z powodu naruszenia zasad bhp, każdy pracownik może ponieść tego konsekwencje. Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji, kiedy pracownik ulega wypadkowi wskutek nieprzestrzegania zasad bhp. Może on bowiem w takim razie stracić prawo do odszkodowania.

Zobacz więcej: Buty robocze

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*