Zasady bhp

obuwie roboczeKażdy pracownik zatrudniony w firmie czy przedsiębiorstwie powinien znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na czym polegają zasady bhp?
Otóż przez zasady bhp rozumie się „ustalone przez praktykę reguły postępowania, których stosowanie ma zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, a w sytuacjach nieuregulowanych przepisami w ogóle je zapewnić”.
Pracodawca chroni zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a jednocześnie egzekwowanie przestrzegania tych przepisów i zasad. Jego zadaniem jest również udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp, dotyczących na przykład obsługi maszyn czy urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi, a także udzielania pierwszej pomocy.
Odpowiednie wyposażenie bhp także należy do obowiązków zwierzchnika. Powinien on zadbać o cały potrzebny sprzęt, zaczynając od apteczki, a kończąc na obuwiu ochronnym.
Natomiast pracownik ma obowiązek znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu i oczywiście zdać egzamin. Swoją pracę zobowiązany jest wykonywać w sposób zgodny z przepisami bhp.
Jednak przepisy często się zmieniają, dlatego szkolenia dla pracowników muszą odbywać się co kilka lat.
Z powodu naruszenia zasad bhp, każdy pracownik może ponieść tego konsekwencje. Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji, kiedy pracownik ulega wypadkowi wskutek nieprzestrzegania zasad bhp. Może on bowiem w takim razie stracić prawo do odszkodowania.

Zobacz więcej: Buty robocze

Random Posts

 • Jakie głośniki wybrać?

  Ktoś kiedyś powiedział, że muzyka czyni nas szczęśliwymi i chyba naprawdę tak jest. Przyjemność sprawia nam słuchanie muzyki podczas zajęć […]

 • Jak walczyć w grze Fortnite?

  Gra Fortnite nie jest typową strzelanką. Wymaga ona od nas również zręczności, a czasami logicznego myślenia. Warto wiedzieć, w jaki […]

 • obuwie robocze Zasady bhp

  Każdy pracownik zatrudniony w firmie czy przedsiębiorstwie powinien znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym polegają zasady […]

 • Jak sprzedać swoją część własności nieruchomości?

  Wiele nieruchomości w Polsce jest przedmiotem współwłasności, co oznacza, że należą one do przynajmniej dwóch właścicieli. Czy w takiej sytuacji […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*