Jakie są główne skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest dla wielu dłużników szansą na życie bez ciężaru długów. Jakie są główne skutki upadłości? Wyjaśniamy, jakie pozytywne i negatywne konsekwencje wiążą się z ogłoszeniem bankructwa jako konsument.

Na czym polega proces upadłości konsumenckiej?

Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnicy będący niewypłacalnymi konsumentami mogą pozbyć się długów w ramach procedury sądowej.

Co daje upadłość konsumencka czestochowa ? Poniżej prezentujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki jej ogłoszenia.

Zalety upadłości konsumenckiej

Najważniejsze zalety upadłości konsumenckiej to przede wszystkim:
– Zawieszenie dotychczas toczących się postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskaniem długu przez wierzycieli za pośrednictwem komornika,
– Zawieszenie postępowań sądowych związanych z odzyskaniem wierzytelności od dłużnika,
– Umorzenie całościowe albo częściowe zadłużeń dłużnika,
– Odzyskanie spokoju ze względu na pozbycie się długów oraz możliwość rozpoczęcia nowego życia z „czystą kartą” bez zadłużenia.

Wady upadłości konsumenckiej

Główne wady upadłości konsumenckiej to w szczególności:
– Stworzenie z majątku dłużnika masy upadłościowej, którą zarządza syndyk – wówczas dłużnik nie może już z niej korzystać, ponieważ służy ona do spłaty jego zadłużeń,
– W określonych przypadkach konieczność sprzedaży nieruchomości – wówczas dłużnik otrzymuje część kwoty ze sprzedaży na okres 12-14 miesięcy czynszu,
– Upadłość nie likwiduje wszystkich długów, na przykład wynikających z konieczności płacenia alimentów, rent z tytułu odszkodowań, nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych przez sądy.

W większości przypadków upadłość daje konsumentowi szansę na nowe życie, ale warto pamiętać o tym, że do osiągnięcia tego celu konieczne jest przejście określonych niedogodności, które nie zawsze są przyjemne dla dłużnika.

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*