Przychód a dochód: czym są i jak je rozróżnić?

Przychód i dochód to dwa pojęcia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które brzmią bardzo podobnie i często bywają ze sobą mylone. Warto jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości mają one inne znaczenie i nie powinno się używać ich zamiennie. Czym są przychód i dochód? W jaki sposób je rozróżniać?

Czym jest przychód?

Przychód w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej jest każdą kwotą należną, która przysługuje przedsiębiorcy ze względu na sprzedaż usług oraz towarów. Dodatkowo kwota ta może być pomniejszona o podatek VAT, gdy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.

Przychodami z działalności gospodarczej mogą być także inne wpływy na rzecz firmy, na przykład kwoty otrzymane ze sprzedaży mienia firmowego, odsetki z lokat bankowych czy uzyskane przez firmę płatności kar umownych, dlatego katalog przychodów jest rozbudowany.

Za pomocą przychodu można obliczać podstawę opodatkowania przy rozliczaniu podatków z wykorzystaniem zasad ogólnych – skali podatkowej, podatku liniowego, a także ryczałtu ewidencjonowanego. Nie ma on natomiast zastosowania w przypadku karty podatkowej, ponieważ płaci się wtedy podatek w ustalonej z góry wysokości.

Czym jest dochód?

Z kolei dochód jest przychodem, który został pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, czyli inaczej o koszty związane z prowadzeniem działalności.

Do kosztów związanych z prowadzeniem firmy zaliczają się między innymi zakupione materiały, zużyte media, wydatki na pensje, raty leasingowe potrzebne do realizowania usług czy produkcji towarów.

Dochód ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz stawki liniowej podatku, ponieważ to od niego będzie zależała wysokość podatku dochodowego.

Przychód a dochód – podsumowanie

Definicje przychodu i dochodu są od siebie odmienne. Przychody są firmie niezbędne do tego, aby uzyskać dochód, jednak nie gwarantują go wtedy, gdy w dochodzi w niej do znacznych strat. By przedsiębiorca mógł zatem zarobić, powinien zadbać o wysokie przychody i równie wysokie dochody wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Warto zatem pamiętać, że przychód a dochód to dwa całkowicie odmienne terminy, których nie powinno się traktować tak samo, zwłaszcza w kontekście obliczania podatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*