Co grozi nieletniemu, który został zatrzymany za posiadanie narkotyków?

W Polsce posiadanie narkotyków jest przestępstwem – niezależnie od ich rodzaju oraz ilości. Osoby posiadające środki odurzające mogą zatem narazić się na surowe kary. Co grozi wtedy osobie nieletniej?

Kary za posiadanie narkotyków w Polsce

Osoby produkujące, handlujące i posiadające narkotyki muszą pamiętać o tym, że narażają się na poważne konsekwencje.

Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze do 3 lat. W przypadku posiadania znacznej ich ilości kara ta może wynosić nawet do 10 lat.

Dla niewielkiej ilości narkotyków przeznaczonych na użytek własny sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku. Istnieje również szansa warunkowego umorzenia postępowania.

Wobec tego kara za posiadanie narkotyków może być różna i wynikać z wielu czynników, między innymi ich ilości, rodzaju, tego, czy podobne kary orzekane były poprzednio.

Na jakie kary narażają się nieletni posiadający narkotyki?

Zdarza się, że osoby zatrzymywane za posiadanie narkotyków są nieletnie. Wobec tego, co grozi nieletniemu zatrzymanemu za posiadanie narkotyków?

Osoby, które ukończyły 17. rok życia i zostały zatrzymane w tej sprawie, ponoszą odpowiedzialność karną jak dorosły, dlatego odpowiadają wtedy przed zwykłym sądem. Gdy natomiast są w wieku pomiędzy 13. a 17. rokiem życia, sprawa toczy się przed sądem rodzinnym, który rozpatruje sprawy nieletnich.

W przypadku osób niepełnoletnich stosuje się środki wychowawcze oraz poprawcze. Środki te są zróżnicowane i zaliczają się do nich między innymi:
– udzielenie upomnienia,
– nadzór kuratora,
– nadzór rodziców albo opiekuna,
– umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
– skierowanie do ośrodka kuratorskiego,
– umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Zazwyczaj w przypadku zatrzymania osoby nieletniej, która posiadała przy sobie małe ilości narkotyków, stosuje się nadzór kuratora.

Źródło: https://nieletni.pl/category/postepowanie-w-sprawach-nieletnich/

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*