Jakie formalności przy pompie ciepła?

Pompy ciepła to dziś chętnie i często wybierany sposób efektywnego i ekonomicznego ogrzewania domu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Warto wiedzieć jednak, jakie formalności wiązać się będą z wyborem montażu tego typu urządzenia. O jakich przepisach warto wiedzieć odpowiednio wcześniej?

Wiedza formalna wskazana

Przed skuteczną instalacją pompy ciepła konieczne staje się zapoznanie z regulacjami kilku ustaw: prawa budowlanego, geologicznego i górniczego, wodnego, ochrony środowiska, jak i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rodzaj formalności które należałoby spełnić, zależny jest już głównie od rodzaju pompy ciepła.

Bez pozwolenia na budowę, choć nie zawsze

Choć w myśl przepisów ustawowych większość instalacji pomp ciepła nie wymaga otrzymania stosownego pozwolenia na budowę, to są i wyjątki. Pompy ciepła montowane na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków lub w takim budynku, wymagać będą pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W budynku zabytkowym konieczne będzie także uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kiedy instalacja jest najłatwiejsza?

Jak przekonują doświadczeni fachowcy z branży, najmniej problemów z formalnego punktu widzenia sprawiać będzie montaż powietrznej pompy ciepła. Jeśli nie znajdą się bowiem na obszarze zabytkowym ani też wpisanym w rejestr Natura 2000, możliwy będzie ich szybki i maksymalnie sprawny montaż.

Energia z gruntu

Pompy ciepła działające na zasadzie pobierania energii z gruntu, w przypadku montażu pionowych wymienników ciepła, wymagać będą dopełnienia formalności wynikających z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawa górniczego. Dotyczyć to będzie wykonywania odwiertów o głębokości powyżej 30 m na obszarach górniczych i poza nimi. Wówczas konieczne staje się wykonanie projektu robót geologicznych i zgłoszeniu go do starosty. Brak sprzeciwu w ciągu 30 dni równoznaczny będzie z brakiem przeciwwskazań, dzięki czemu możliwe będzie uruchomienie prac geologicznych.

Myśląc o montażu nowoczesnej pompy ciepła warto zaufać specjalistom – oni o wszelkich formalnościach wiedzą wszystko.

Random Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*